Alla inlägg av Jan-Olof

Linux Mint 21.3 – Virginia

Den senaste versionen av Linux Mint är nu 21.3. Några nyheter i denna:

 • I Hypnotix, som används för att se på TV via nätet, finns nu möjlighet att lägga till favoriter och egna ”kanaler” t.ex. filmer från YouTube. Använder nu libmpv som i sin tur använder yt-dlp. Om det senare skulle finnas i ny version så kan Hypnotix hämta en egen uppgradering som bara används lokalt i programmet.
 • En experimentell möjlighet att använda Wayland har lagts till. Om det nuvarande Xorg skulle behöva ersättas någon gång i framtiden så är det viktigt att ha en bra ersättning.
 • I Warpinator, som används för att kopiera filer mellan olika enheter, är det nu möjligt att ansluta till en annan enhet manuellt, antingen genom att ange dess IP-adress eller genom att skanna en QR-kod med mobilen.

För mer information se https://linuxmint.se/forum/viewtopic.php?f=15&t=1518&start=15#p10817

LMDE 6 – Faye

Förkortningar är ofta ett otyg men Linux Mint Debian Edition – då är det faktiskt enklare att säga LMDE. Den senaste versionen har också smeknamnet Faye för dem som tycker att det är lättare att komma ihåg. Till skillnad från de ”vanliga” utgåvorna av Linux Mint, som bygger på Ubuntu (som i sin tur bygger på Debian), så bygger LMDE direkt på Debian. Några nyheter i version 6:

 • Man har nu kraftigt minskat de interna skillnaderna mellan LMDE och de vanliga utgåvorna av Mint.
 • Det här är den första utgåva som gjorts med de nya produktionsverktyg och ramverk som används för att producera ISO-filer. Man har därigenom kunnat återinföra stöd för Secureboot och kan nu producera filerna snabbare och på ett enklare sätt än tidigare.
 • LMDE 6 använder Linux-kärna 6.1 och innehåller alla de senaste ändringarna och de nya funktioner som presenterades i Linux Mint 21.2.

Läs mer på https://linuxmint.se/forum/viewtopic.php?f=15&t=1516&start=30#p10631

Linux Mint 21.2 – Victoria

Victoria, så heter den senaste versionen av Linux Mint. Några av nyheterna är att:

 • Bildprogrammet Pix har fått en rejäl uppgradering och ett nytt gränssnitt.
 • Blåtandshanteraren Blueman har uppgraderats till version 2.3.5.
 • Mint har nu fullt stöd även för bildformaten HEIF och AVIF.
 • Dokumentläsaren Xreader har fått stöd för dokument skapade i Adobe Illustrator.
 • Programmet Warpinator, som används för att föra över filer via nätverk, har fått flera uppdateringar som förbättrar säkerheten.
 • Genom att dra i kanterna kan man nu enkelt ändra storlek på startmenyn.

Den nya versionen kommer att få uppdateringar i fyra år.

Som vanligt är allt helt gratis och utan några förpliktelser. Alla som vill prova är välkomna att läsa mer på: https://linuxmint.se/forum/viewtopic.php?f=15&t=1454#p10228

Wine 8.0

För en tid sedan publicerades den senaste versionen av Wine – 8.0. Programmet används av dem som har behov av att köra program skrivna för Microsoft Windows.

Efter fyra års arbete är nu alla moduler i pe-format. Den nya versionen har bland annat förbättrat stöd för multimedia, en ny databas i nls-format för enklare anpassning till standard i olika länder och förbättrade möjligheter att köra program för 32 bitar i 64-bitarsmiljö. Som standard har den också ett ljusare färgtema.

Inställningar i tidigare versioner
Inställningar i Wine 8

Skrivbordsmiljön Cinnamon

Den tredje och mest populära skrivbordsmiljön är Cinnamon. Här har menyn som standard ett mörkare tema.

Upptill i menyn finns ett sökfält. Sedan följer tre kolumner med olika val. Den vänstra innehåller åtta knappar för snabbval: Firefox, Programhanterare, Systeminställningar, Terminalfönster, Filhanterare, Lås skärmen/Byt användare, Logga ut och Avsluta.

I mittenkolumnen väljer du vilka program som skall synas i listan till höger. Det kan vara alla program (applikationer) eller de som finns inom respektive kategori. Här kan du också välja att visa platser och senaste filer.

Skrivbordsmiljön Xfce

Som tidigare nämnts finns Mint 21 i tre olika utgåvor: Cinnamon, MATE och Xfce, se inlägg https://linuxmint.se/forum/viewtopic.php?f=15&t=1381&start=15#p9420. En av de första skillnaderna man märker mellan dem är hur menyn se ut. Så här ser den ut i Xfce:

Här har man möjlighet att välja mellan Favoriter, Senast använda och Alla program uppe till vänster. I resten av vänsterkolumnen finns programmen uppdelade i olika grupper. Sökresultatet visas till höger.

Mint 21 – Vanessa

Några nyheter är:

Timeshift har blivit en XApp

Utvecklingen av programmet Timeshift, som används för att säkerhetskopiera operativsystemet, har nu övertagits av Mints utvecklingsgrupp.

Tidigare versioner av Timeshift avbryter om det återstående utrymmet på målenheten understiger 1 GB när man gör den första kopian av systemet och kör i rsync-läge. I Mint 21 beräknar programmet storleken varje gång det körs. Anledningen till detta är att man vill kunna garantera att eventuell minnesbrist aldrig leder till problem vid inloggning. I kommande versioner av Timeshift skall detta beteende vara valbart och ta hänsyn till var kopian placeras. Om man t.ex. kopierar till minneskort så behövs ju inte någon sådan minnesreserv.

Ny Bluetooth-hanterare

Mint har också fått en ny Bluetooth-hanterare, Blueman, med fler inställningsmöjligheter och bättre felhantering. Blueman är också kompatibel med fler skrivbordsmiljöer än den tidigare.

Samarbete med Mozilla

Mozilla är den ideella organisation som bland annat utvecklat webbläsaren Firefox och e-postprogrammet Thunderbird. Båda har fri källkod. Mozilla och Linux Mint har nu inlett ett samarbete som innebär att arbetet förenklas för Mints utvecklingsgrupp och att användarna får en ännu mer enhetlig upplevelse vid användning i flera operativsystem.

För dig som användare kommer en del ändringar att införas som en uppdatering av Firefox den 14 januari. Detta gäller alla versioner av Mint från och med 19 och LMDE 4. Undantag är den nya versionen 20.3 där ändringarna redan har gjorts.

Utvecklingsgruppen rekommenderar att du gör en systemkopia med Timeshift innan uppdateringen genomförs.

Om du själv har gjort egna inställningar i Firefox och vill spara dessa, öppna ett terminalfönster i din personliga mapp och skriv:
cp -R .mozilla .mozilla-backup
Du har sedan möjlighet att, om du så önskar, återställa de inställningar som eventuellt ändras vid den kommande uppdateringen.