Linux Mint 21.3 – Virginia

Den senaste versionen av Linux Mint är nu 21.3. Några nyheter i denna:

  • I Hypnotix, som används för att se på TV via nätet, finns nu möjlighet att lägga till favoriter och egna ”kanaler” t.ex. filmer från YouTube. Använder nu libmpv som i sin tur använder yt-dlp. Om det senare skulle finnas i ny version så kan Hypnotix hämta en egen uppgradering som bara används lokalt i programmet.
  • En experimentell möjlighet att använda Wayland har lagts till. Om det nuvarande Xorg skulle behöva ersättas någon gång i framtiden så är det viktigt att ha en bra ersättning.
  • I Warpinator, som används för att kopiera filer mellan olika enheter, är det nu möjligt att ansluta till en annan enhet manuellt, antingen genom att ange dess IP-adress eller genom att skanna en QR-kod med mobilen.

För mer information se https://linuxmint.se/forum/viewtopic.php?f=15&t=1518&start=15#p10817

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *