Översättning av Isadora

Arbetet med översättningen av Isadora, den kommande Linux Mint 9, rullar på bra.

Jag har slutfört en första översättning och jag är tacksam om ni vill hjälpa till att granska den och komma med förbättringsförslag. Gå till Launchpad.net och skaffa ett konto om ni inte redan har det. Som vanligt kommer det nog bli ett antal justeringar i koden som kommer att kräva nya översättningar, men grovjobbet är i alla fall klart.