“Cassandra” har släppts

CassandraLinux Mint 3.0, Cassandra, baserad på Bianca och kompatibel med Ubuntu Feisty och dess repositories.

Skaffa Cassandra genom att gå till sidan ”Skaffa Linux Mint”.

Important new features in Cassandra:

 • The brand new ”mintInstall” and the ”Linux Mint Software Portal”
 • Gnome 2.18 (speed improvements)
 • Kernel 2.6.20 (better hardware support)
 • Ubuntu Feisty innovations (restricted-manager, desktop-effects, windows migration assistant, avahi)
 • OpenOffice 2.2 (complete suite)
 • Thunderbird replaces Evolution as the default email reader
 • Pidgin replaces Gaim as the default messenger
 • Sunbird is now installed by default
 • The Gimp is installed by default
 • Gnome-control-center replaces mintConfig as the default control center application
 • Both mintDisk (for internal drives) and NTFS-Config (for external drives) are present for NTFS support
 • Support for Gnome Templates in mintDesktop
 • mintInstall replaces gnome-app-install and the upcoming Click’n Run.
 • Drag & Drop support in mintMenu with many other improvements
 • Sun Java 6 replaces Sun Java 5
 • Compiz, Beryl and Emerald installed by default
 • New artwork

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *